"בנאמנות, במסירות, ללא מורא, תוך שמירה על הגינות,
על כבוד המקצוע ועל יחס כבוד לבית המשפט"