האח הגדול רואה הכל

הזכות לפרטיות הינה כידוע אחת מזכויות היסוד בחברה חופשית ודמוקרטית. השימוש הגובר במכשירים ואמצעים אלקטרוניים כגון, מחשבים אישיים, אינטרנט, טלפונים ניידים ומצלמות מעורר שאלות קשות בדבר היקפה ומהותה של זכות זו במציאות של היום. כך למשל, עלתה לאחרונה לדיון בבית המשפט המחוזי בתל-אביב סוגית הפרטיות בתכתובת הדואר האלקטרוני במקום העבודה.

בית המשפט נקט עמדה ברורה בנושא, בקובעו את הדברים הבאים: "מתחם הפרטיות אינו נקבע עפ"י דיני הקניין והזכות לפרטיות היא זכותו של האדם ולא זכותו של המקום, וכלל זה חל גם כאשר תוכן הודעת הדוא"ל הוא בעניין עסקי. גם העובד במישור של יחסי עובד-מעביד זכאי למתחם פרטיות במקום העבודה כאשר הוא משתמש בדוא"ל בשרת החברה, וכל שכן בעל מניות בחברה במישור מערכת היחסים בין בעלי המניות בחברה. הזכות לפרטיות נובעת מחוק הגנת הפרטיות, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ועקרון תום הלב. בענייננו היתה ציפייה אובייקטיבית של המבקשים 1-2 כבעלי מניות לפרטיות. לא הונהגה מדיניות מוצהרת או משתמעת בחברה המתירה חדירה למערכת המחשב וקריאת הדוא"ל של בעלי התפקידים בחברה, לא היה קיים בחברה איסור להשתמש במחשב לצרכים אישיים. היו קיימות בספרית המחשב של החברה "תיקיות ציבוריות" אליהן הועברו קבצים של החברה ומסמכי עבודה. עצם החדירה לתיבות הדואר של המבקשים היא הפגיעה בפרטיות. הפגיעה אינה רק בחשיפת התוכן אלא גם בביטול השליטה על השימוש במידע ונמעניו."

כפועל יוצא מכך, סירב בית המשפט לקבל מסמכים אשר הושגו תוך פגיעה בפרטיות, וזאת מן הטעמים הבאים: "קבלת הראיות שהושגו שלא כדין מתיבות הדוא"ל של המבקשים תעודד התנהגות בלתי רצויה, פוגעת בטוהר המידות של ההליך השיפוטי, והמדובר בהפרה של זכות יסוד ולא של זכות פורמלית גרידא. לא ניתן לאמץ ככלל גישה שמסמכים שהושגו תוך פגיעה בפרטיות יהיו קבילים כראיה לצורך הוכחת טענות בהליך משפטי, שאחרת הדבר יאיין את כלל הפסילה הקבוע בסעיף 32 לחוק הגנת הפרטיות, ולא הונחה בפני בית המשפט תשתית עובדתית המצדיקה כחריג לסטות מכלל הפסילה." יחד עם זאת, התיר בית המשפט להגיש כראיה מסמכים אחרים אשר נשמרו בתיקיות החברה ואשר היו נגישים לעובדי החברה ומנהליה, באשר אלו הושגו בדרך חוקית וללא כל פגיעה בפרטיות. יש להניח כי במהלך השנים הבאות יידרשו בתי המשפט לעסוק רבות בסוגיות מעין אלו, ולהעניק פרשנות חדשה ועדכנית לזכות הפרטיות, מתוך מטרה לשמור ולהגן על זכות חשובה זו גם בעולם הטכנולוגי של היום ומחר.

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *