חניה על המדרכה

האם העירייה רשאית להתיר לכלי רכב לחנות על המדרכה? שאלה מעניינת זו עמדה לאחרונה במרכזו של דיון משפטי שהתקיים בפני בית המשפט לעניינים מינהלים. הדיון עסק בעתירה אשר הוגשה על ידי תושבי רחוב שמעוני בירושלים אשר ביקשו לחייב את העירייה לתכנן מחדש את הסדרי החניה ברחוב ולהקפיד על אכיפתם, במטרה לאפשר מעבר חופשי להולכי רגל על המדרכה מתחילת הרחוב ועד סופו.

לאחר סקירת הטענות שהועלו על ידי הצדדים פסק בית המשפט: "בהתאם לדיני התעבורה נקודת המוצא הינה כי חנייה על המדרכה אסורה, אלא אם הותרה בתמרור או בדרך אחרת על-ידי הרשות המקומית, כאשר היתר זה יכול להינתן רק במידה והתרת החנייה על המדרכה לא תפגע באפשרות הסבירה למעבר הולכי רגל על המדרכה."בהמשך פסק-הדין פרש בית המשפט את המדיניות המשפטית בנושא: "התערבותו של בית המשפט בהליכים התכנוניים של הרשות המקומית הנוגעים למדיניות החנייה בשטחה – הליכים הנתונים ככלל לשיקול דעתה הרחב והמקצועי של הרשות על מוסדותיה – תיעשה רק במקרים קיצוניים בהם עולה פגם ברור בהתנהלותה של הרשות בעת קביעת הסדרי החנייה.

אשר להתערבותו של בית המשפט בסוגיית האכיפה של הסדרי החנייה על-ידי הרשות המקומית: בנושא זה, נקודת המוצא הינה כי לרשות המקומית נתונה הסמכות לכלכל את הסדרי האכיפה כראות עיניה ובהתאם למשאבים העומדים לרשותה, ובלבד שתישמרנה תכליותם של הסדרי החנייה שתוכננו – שמירה על בטיחות עוברי הדרך, הסדרת התנועה, ודאגה לרווחתם של כלל תושבי אזור החנייה. אם הרשות אוכפת את הסדרי החנייה באזור נשוא העתירה באופן סביר (לאור התכליות המנויות לעיל), לא יתערב בית המשפט במדיניות האכיפה רק בשל כך שהאכיפה הינה חלקית נוכח כמות המשאבים המוגבלת העומדת לרשות העיריה. ההתערבות תיעשה רק אם האכיפה הינה סלקטיבית, היינו מפלה ללא כל סיבה מוצדקת בין אזור החנייה נשוא העתירה לאזורים אחרים השווים לו במאפייניהם."

בהתאם למדיניות זו, בית המשפט לא ראה לנכון להתערב בהסדרי החנייה שנקבעו ע"י העירייה, תוך קביעת הדברים הבאים: "נראה כי מדיניות התכנון והאכיפה בה נוקטת העיריה מאזנת כראוי בין צרכי הולכי הרגל לבין צרכי בעלי הרכב, ושומרת על הבטיחות ברחוב באופן סביר. לכך יש להוסיף כי הסדרי החנייה החדשים שנקבעו על-ידי רשות התמרור עודם טריים, ויש מקום להמתין זמן-מה ולבחון האם ציבור עוברי הדרך ברחוב מתרגל אליהם ומקפיד על שמירתם באופן המאפשר מעבר בטוח להולכי רגל לצד חנייה נוחה לתושבי הרחוב. בנסיבות אלו, נדמה כי המתווה בו נקטה העיריה, הן מבחינת תכנון הסדרי החנייה והן מבחינת אכיפתם של ההסדרים שתוכננו, עומד במבחן הסבירות ואין מקום להתערב בו."

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *