העיקר הבריאות

לנוכח סכנות היומיום דואגים רבים לבטח את עצמם בביטוחים שונים כגון: ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוח סיעודי, מחלות קשות וכדומה. בדרך כלל נוהגות חברות הביטוח לחייב את המבוטח, בטרם הוצאת פוליסת הביטוח, למלא טופס בשם "הצהרת בריאות" אשר בו נדרש המבוטח להשיב על שאלות שונות בנוגע למצבו הרפואי נכון לאותו מועד.

מטבע הדברים שפוליסות הביטוח אינן כוללות כיסוי למחלות או בעיות רפואיות אשר המבוטח סבל מהם עוד לפני תקופת הביטוח. הצהרת הבריאות, נושאת, אפוא, חשיבות רבה מבחינת היקפו של הכיסוי הביטוחי הניתן למבוטח. למרות זאת, במקרים רבים מתעוררות בעיות שמקורן בכך שההצהרה לא שיקפה בצורה מלאה ומדויקת את מצבו הרפואי של המבוטח בעת כניסתו לביטוח, וזאת עקב טעויות או חוסר תשומת לב בעת מילוי הטופס ע"י סוכן הביטוח או המבוטח עצמו.

הדברים באים לידי ביטוי במלוא חומרתם במקרים שבהם מסרבת חברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח המגיעים למבוטח עפ"י פוליסת הביטוח, וזאת בטענה של אי גילוי מצב רפואי קודם. תשובה אפשרית לטענה זו יכולה לבוא מכיוון סעיף 43 לחוק חוה הביטוח, תשמ"א-1981, אשר קובע כי אם חלפו יותר משלוש שנים ממועד עריכת הביטוח, הרי שחברת הביטוח לא רשאית להסתמך על אי גילוי המצב הרפואי ע"י המבוטח, וזאת אלא אם הוכח שהוא פעל בכוונת מירמה.

באחד מן המקרים שהובאו בפני הסביר בית המשפט השלום בתל-אביב את ההיגיון העומד מאחורי הוראה זו: "בסעיף 43 הונח יסוד האיזון בין הסתמכות טוטלית של המבטח על הצהרת המבוטח, ובין חובתו של המבטח, מנקודת הראות של האינטרס שלו עצמו, לבדוק, בנוסף להצהרת המבוטח, תוך שימוש בכתב הויתור על סודיות רפואית שהמבוטח חותם, את עברו הרפואי של המבוטח, ולהחליט, על סמך מידע שהוא עצמו משיג, אם להמשיך בחוזה הביטוח או להודיע על ביטולו או שינוי תנאיו. אין הדעת סובלת, כי מבוטח ששילם דמי ביטוח למשך תקופה שיכולה להגיעה לעשרות שנים, יגלה ביום הדין כי אין לו כיסוי וכי למעשה פוליסת הביטוח שבידו אינה שווה את הנייר עליו היא כתובה . גם למבוטח הזכות להסתמך על כך כי אם המבטח אינו מבטל את פוליסת הביטוח או משנה את תנאיה במשך תקופה סבירה, שלא יוכל עוד לעשות כן ושיהיה מחויב על ידי תנאי הביטוח ." המסקנה העולה מדברים אלו הינה כי חברות הביטוח אינן יכולות להסתמך בצורה קטיגורית על אי גילוי פרטים במסגרת הצהרת הבריאות כנימוק לדחיית הכיסוי הביטוחי, ויש לבחון כל מקרה ומקרה בהתאם לנסיבותיו המיוחדות.

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *