הרוב הדרוש לביצוע עבודות לפי תמא 38

על רקע רעידות האדמה אשר התרחשו לאחרונה במקומות שונים בעולם, שבה ועולה על סדר היום הציבורי הסוגיה של חיזוק מבנים ישנים. כידוע, לפני מספר שנים אישרה הממשלה תוכנית מתאר ארצית הידועה בשם תמ"א 38, אשר מטרתה המוצהרת היא לעודד חיזוק מבנים אשר נבנו עפ"י תקני בניה ישנים, וזאת על ידי מתן תמריץ כלכלי לכך בדמות מתן זכויות בניה נוספות.

בעקבות כך, קמו חברות בנייה רבות אשר מציעות את שרותיהם לבנייה לפי הוראות תמ"א 38, ונשאלת השאלה מהו הרוב הדרוש מבין דיירי הבית המשותף לביצוע עבודות אלו. תשובה לשאלה זו מצויה בהוראותיו של חוק חדש יחסית אשר נחקק לפני כשנתיים – חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008. מדובר בחוק מיוחד אשר עוסק בעבודות בנייה אשר מבוצעות על פי תמ"א 38, ובמסגרתו נעשית אבחנה בין שלוש סוגי עבודות: עבודה שמטרתה שינוי ברכוש המשותף, עבודה שמטרתה הרחבת דירה ועבודה שמטרתה בנייה דירה חדשה.

הואיל ומרבית ההצעות המוגשות לדיירי הבית המשותף כוללות בנייתה של דירה חדשה, ההוראה המתייחסת לכך חשובה במיוחד. סעיף 5 (א) לחוק קובע כדלקמן: "ביצוע עבודה ברכוש המשותף שמטרתה בניית דירה חדשה, טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות, כאמור בחוק המקרקעין; ואולם לעניין ביצוע עבודה שמטרתה בניית דירה חדשה או דירות חדשות, שמספרן אינו עולה על שליש ממספר הדירות שהיו בבית המשותף ערב ביצוע העבודה (בסעיף זה – המועד הקובע) וששטח רצפתן הכולל אינו עולה על שליש משטח רצפתן הכולל של כל הדירות בבית המשותף במועד הקובע, רשאי המפקח, אף אם לא התקבלה לכך החלטה מראש של כל בעלי הדירות בבית המשותף, לאשר את ביצוע העבודה, על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הקובע היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים מהרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל מי שהיה בעל דירה בבית המשותף במועד הקובע הזדמנות לטעון את טענותיו."

כעולה מהוראה זו, ביצוע עבודות בנייה לחיזוק מבנים הכוללות בניה של דירות חדשות שמספרן אינו עולה על שליש ממספר הדירות הקיימות, דורש את הסכמת כל דיירי הבית המשותף או את אישור המפקח על המקרקעין, וזאת על פי בקשת הבעלים של שני שלישים מהדירות. למרבה הצער, הניסיון עד כה מלמד כי מדובר בהוראה אשר קשה ליישום במציאות, אם כי הדבר בהחלט אפשרי ככל שיש רצון עז מצד הדיירים לבצע את העבודות הדרושות לחיזוק הבית המשותף שהם גרים בו.

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *