זה לא העסק שלך

בתעודות ביטוח החובה שמנפיקות חברות הביטוח מוגדרים האנשים הרשאים לנהוג ברכב וכן השימושים המותרים. האנשים הרשאים לנהוג ברכב הם בדרך כלל בעל הפוליסה עצמו וכן כל אדם הנוהג לפי פקודת בעל הרכב או ברשותו. רשימת השימושים המותרים כוללת שימוש למטרות חברתיות ופרטיות וכן שימוש למטרות עסקו או מקצועו של בעל הפוליסה. הכיסוי הביטוחי במקרה של תאונת דרכים מותנה כמובן בעמידה בתנאים אלו.

נשאלת השאלה מה הדין במקרה שבו תאונת הדרכים מתרחשת בשעה שהרכב נהוג בידי אדם שהורשה לכך על ידי הבעלים, ואולם שימושו ברכב היה למטרות עבודתו שלו, להבדיל משימוש למטרת עבודתו של בעל הפוליסה, כנדרש עפ"י הכתוב בתעודת ביטוח החובה. שאלה מעניינת זו עמדה במרכזו של פסק-דין אשר ניתן על ידי הרכב מורחב בן שבעה שופטים של בית המשפט העליון.

פסק-הדין ניתן במסגרת ערעור שהוגש ע"י חברות הביטוח על פסיקתו של בית המשפט המחוזי אשר קבע כי התנאי המגביל את השימוש ברכב אך ורק למטרות עסקו של בעל הפוליסה נוגד את תקנת הציבור, ולפיכך הוא בטל. בית המשפט העליון הגיע אמנם לאותה תוצאה שאליה הגיע בית המשפט המחוזי, ואולם הוא עשה זאת בדרך שונה. עיקר העניין מצוי במשקל שניתן לציפיות הסבירות של המבוטח בעת פרשנות פוליסת הביטוח. בית המשפט קבע כי "פוליסת ביטוח משקפת חוזה בין מבטח ומבוטח, ובפרשנותה יש להפעיל, בראש ובראשונה, כללים רגילים החלים בפרשנות חוזה". הכלל הראשון הוא זה האמור בסעיף 25 (א) לחוק החוזים, ולפיו יש לפרש את החוזה לפי אומד דעת הצדדים.

במסגרת זו נדחו טענות חברות הביטוח וזאת בנימוק כי "הפרשנות שהמבטחות מבקשות לתת כיום לתנייה החוזית המנוסחת בלשון היתר לבעל הפוליסה, ובד בבד כאיסור על שימוש למטרות עיסוקים שאינם עיסוקיו, מצטיירת כחכמה לאחר מעשה: היא אינה מתיישבת עם ציפיותיו הסבירות של המבוטח, וספק אם עלתה על דעתן של המבטחות עצמן קודם לקרות מקרה הביטוח. על יסוד הנתונים שהובאו, אומד דעת הצדדים אינו מתיישב עם טענת המבטחות כי משמעות התנייה החוזית מבחינת הצדדים הינה הגבלת הכיסוי הביטוחי למורשה הנוהג למטרות עבודתו. הוא מתיישב יותר עם ציפייתו הטבעית של בעל הפוליסה להחלת הכיסוי הביטוחי לא רק על שימוש לצורכי עסקו שלו, אלא גם על שימוש דומה בידי מי שמורשה על-ידו לנהוג". במילים אחרות, בית המשפט דחה את טענות חברות הביטוח על סמך האותיות הקטנות והעדיף לתת לפוליסת הביטוח פירוש אשר מתיישב עם ציפיותיו הסבירות של המבוטח.

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *