מים מים בששון

לאיזו ערכאה מגישים ערר על החלטות של תאגידי מים וביוב? בית המשפט לעניינים מינהלים פסק לאחרונה בשאלה זו במסגרת ערעור שהוגש נגד החלטה אשר קבעה כי לועדת הערר לפי חוק הרשויות המקומיות (ביוב) הסמכות לדון גם בעררים המוגשים על החלטות תאגידי המים והביוב.

לאחר שמיעת טענות הצדדים קבע בית המשפט את הדברים הבאים: "חוק תאגידי מים וביוב הביא לשינוי מהותי בהסדרת אספקת המים והביוב. עד לקבלתו של החוק, הוסדרו תחומים אלו בחוק הרשויות המקומיות ביוב, אשר התווה את סמכותן של הרשויות המקומיות להטיל היטלי ביוב, סמכותן לקבוע תעריפים להיטלים, ואופן גביית ההיטלים… אלא שבשנת 2001 נחקק חוק תאגידי מים וביוב, אשר יצר שינוי נורמטיבי מהותי ומשמעותי בניהול הפעילות במשק המים והביוב ברשויות המקומיות, באמצעות לקיחתן של סמכויות אלו מאת הרשויות המקומיות, והעברתן באופן הדרגתי לתאגידים… במקרה הנדון, בחר המחוקק שלא להזכיר בחוק תאגידי המים החדש, ולו במילה אחת, ועדות הערר ואת מנגנון הערר אשר היה מוסדר ומותווה בחוק הרשויות המקומיות ביוב וזאת על אף שלשון החוק מפורטת ומדויקת באשר לנושאים אחרים אשר נמסרו לסמכויות תאגידי המים."

בהמשך פסק-דינו התייחס בית המשפט למצב המשפטי החדש בכל הנוגע למנגנון הפיקוח על החלטות תאגידי המים בקובעו כדלקמן: "חוק תאגידי המים יצר מנגנון ביקורת ופיקוח חדש אשר לא היה קיים על פי חוק הרשויות המקומיות ביוב, וזאת באמצעות הקמתה של הרשות הממשלתית למים וביוב… זכות הערר בפני ועדות הערר לא נשמטה בהיסח הדעת מקולמוסו של המחוקק, אלא כי אי אזכור סמכותן של ועדות הערר נעשה במכוון מתוך כוונה להתוות מנגנוני פיקוח וביקורת חדשים המתאימים לעידן בו הגופים המוסמכים לגבות את התשלום הינם תאגידים ולא הרשויות המקומיות, ובו תעריפי ההיטלים נקבעים במרוכז על ידי רשות אחת. סמכותו של תאגיד המים במסגרת חוק תאגידי המים במילא מצומצמת יותר משל הרשות המקומית בעידן חוק הרשויות ביוב, שכן אין התעריפים לפיהם מוסמך הוא לגבות את ההיטלים מוכתבים לו על ידי הרשות הממשלתית למים וביוב. תלונות התושבים על חישוב בלתי נכון או על התנהלותו של תאגיד המים ביחס לדרישת התשלום אמורות לבוא על פתרונן במסגרת מנגנון הפיקוח של הרשות הממשלתית. "

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *