מי אמר אני ולא קיבל

השוויון בין בני אדם הוא ערך מוסרי וחברתי אשר מוכר לכולם עוד מימי גן הילדים. ערך השוויון גם מהווה עקרון משפטי יסודי וחשוב אשר זכה לביטוי במסגרת הכרזת העצמאות שם נקבע כי "מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת גזע ומין".
למרות שאין מדובר בחוק מחייב אלא במסמך בעל אופי הצהרתי, החל מימיה הראשונים של המדינה בתי המשפט נטו לייחס להכרזת העצמאות משמעות משפטית רבה בעת פירוש חוקים. מגמה זו זכתה לעיגון מפורש במהלך שנות התשעים, עם חקיקתם של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד: חופש העיסוק, אשר במסגרתם נקבעה ההוראה הבאה: "זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על ההכרה בערך האדם, בקדושת חייו ובהיותו בן-חורין, והן יכובדו ברוח העקרונות שבהכרזה על הקמת מדינת ישראל".
בית המשפט העליון הסביר פעם את משמעותו של עקרון השוויון במילים הבאות: "עקרון השוויון, אשר אינו אלא הצד השני של מטבע ההפליה ואשר המשפט של כל מדינה דמוקרטית שואף, מטעמים של צדק והגינות, להמחישו, משמעותו, כי יש להתייחס, לצורך המטרה הנדונה, יחס שווה אל בני אדם, אשר לא קיימים ביניהם הבדלים של ממש, שהם רלוונטיים לאותה מטרה. אם אין מתייחסים אליהם יחס שווה, כי אז לפנינו הפליה. לעומת זאת, אם ההבדל או ההבדלים בין אנשים שונים הינם רלוונטיים למטרה הנדונה, אזי תהיה זו הבחנה מותרת, אם מתייחסים אליהם, לצורך אותה מטרה, יחס שונה, ובלבד שההבדלים ההם מצדיקים זאת".

שאלת יישומו של עקרון זה במציאות נידונה על ידי בתי המשפט אינספור פעמים. מקרה מעניין במיוחד מהשנים האחרונות הינו המקרה של אגודת הספורט מכבי כבר סבא אשר הגישה עתירה מינהלית נגד ראש העירייה ומנכ"לה בטענה לפגיעה בעקרון השוויון ולהפלייתה לעומת האגודה העירונית המתחרה, הפועל כפר סבא. בית המשפט קיבל את העתירה והורה למשיבים לחלק את מתקני הספורט בעיר באופן שוויוני בין שתי אגודות הספורט.

לאחר מספר חודשים ניסחה העירייה מסמך קריטריונים אשר לא היה מקובלים על אגודת מכבי כפר סבא, ולפיכך היא פנתה לבית המשפט בשנית בטענה לביזיון בית המשפט בשל אי קיום פסק הדין הראשון שניתן בנושא. בית המשפט קיבל למעשה את הבקשה בקובעו את הדברים הבאים: "בחינה אובייקטיבית של מסמך הקריטריונים ומסמך חלוקת השעות הנ"ל, כפי שפורטה לעיל בהרחבה, מובילה למסקנה שההגבלות, התנאים, וההקצאות המופיעים בהם אינם שוויוניים." בעקבות כך, הורה בית המשפט על ביטול מסמך הקריטריונים והורה לעירייה להוציא הנחיות חדשות אשר יגשימו הלכה למעשה את עקרון השוויון.

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *