עם חרטות – ביטול עסקה עם חברת תקשורת

שני סעיפים מעניינים במיוחד בחוק הגנת הצרכן הם הסעיפים המגדירים מהי עסקת רוכלות ובאילו תנאים ניתן לבטל עסקה כזו. סעיף 8 לחוק מגדיר עסקת רוכלות במילים הבאות: "עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן- מקום הצרכן), או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה". סעיף 14 לחוק קובע את התנאים לביטול עסקה כזו, בקובעו כדלקמן: "בעסקה ברוכלות רשאי הצרכן לבטל את ההסכם- (1) במכר- מיום עשיית ההסכם עד ארבעה-עשר ימים מיום מסירת הממכר; (2) בשירות, אם טרם הוחל בנתינתו- תוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית ההסכם. (ב) משבוטל הסכם לפי סעיף קטן (א)(1) יחזיר הרוכל לצרכן את מה שקיבל לפי ההסכם והצרכן יחזיר לרוכל את הטובין…"

סעיפים אלו עמדו לאחרונה במרכזו של דיון אשר התקיים בפני בית המשפט השלום בנוגע לתביעת לקוח נגד חברת מירס. לאחר שמיעת טענות הצדדים קבע בית המשפט את הדברים הבאים: "בענייננו נטען, כי סוכנים הגיעו לביתו של התובע והציעו לו להתקשר עם הנתבעת בהסכם, למתן רשות שימוש בשירותיה ובמוצריה. אי -לכך מדובר בענייננו בעסקה ברוכלות שחלים עליה הוראותיו של סעיף 14 לחוק … הנתבעת לא הצליחה להפריך את טענת התובע, לפיה סיבת המעבר והפסקת החוזה עמה נבע מהפרת הבטחותיו והתחייבויותיו של הסוכן מטעמה כלפי התובע. יתרה מזו, הנתבעת נמנעה מלהעיד את הסוכן מטעמה, אשר זהותו ידועה לה, אף שהתובע נקב בשמו ועל אף שהסוכן מטעמה חתום על ההסכם שצירפה בעצמה לתיק ביהמ"ש. מחדל זה עומד בעוכריה של הנתבעת. הנתבעת לא השכילה לסתור את הגרסה העובדתית שמסר התובע, כי הסוכן ארז יצר בפניו מצג לפיו סכום ההטבה מכסה את סכום הקנסות בחברת סלקום. אי-לכך, סבורה אני כי הודעת הביטול של התובע שבאה הן במכתבו לפניות הציבור והן במכתב בא-כוחו, תקפה היא וכפועל יוצא ממנה היה על כל צד להשיב לצד האחר את שקיבל כתוצאה מההתקשרות, וכך אכן עשו הצדדים."

לא זו בלבד שבית המשפט אימץ את טענת הלקוח בדבר ביטול העסקה, אלא שהוא אף פסק לזכותו פיצויים כספיים, אמנם בשיעור נמוך, וזאת תוך קביעת הדברים הבאים: "אני סבורה כי התנהלותה של הנתבעת גרמה לתובע טרחה, טרדה ועגמת נפש. התובע פנה מיידית אל הסוכן ואל מרכז השירות של הנתבעת משגילה, כי הנתבעת אינה עומדת בהתחייבויותיה כלפיו. הוא הלין לאורך כל הדרך על טיב העסקה שנערכה עימו וההפרות שמבצעת הנתבעת כלפיו. בגין הנזקים הנ"ל זכאי התובע לפיצוי אשר מוערך בדרך האומדנא בסך 2,000 ₪."

0 תגובות

השאירו תגובה

מעוניין להצטרף לדיון?
תרגיש חופשי להשתתף!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *